January 2009 Blog Posts

ZCOMAX: konfigurace obecně

Z důvodů velké záplavy článku o firmwaru ZCOMAXu nerelevantními dotazy zakládám tento článek, který má sloužit jako jednoduché "fórum" pro obecné problémy jakkoliv související se zmíněným zařízením.

posted @ Thursday, January 29, 2009 7:48 AM | Feedback (11)