January 2012 Blog Posts

ACTA: Rozhodně ne!

Snad každý uživatel internetu zaregistroval dohodu ACTA a to buď přímo na internetu nebo v hlavním televizní zpravodajství, kde je naštěstí bohatě medializována. Já, jakožto lokální poskytovatel internetu tuto problematiku pochopitelně pečlivě sleduji, týká se mě totiž dvojím způsobem, a to jako běžného řadového uživatele internetu a ještě jako ISP, který by měl povinnost odpojovat nahlášené uživatele na základě požadavků majitelů autorských práv.

posted @ Monday, January 30, 2012 10:32 AM | Feedback (1)